Bij overlijden dag en nacht bereikbaar
registreren levenloos geboren kind

Erkenning voor ouders

Sinds 1 januari 2022 is er nog maar 1 voorwaarde om je kind te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP): dat je op het moment van het verzoek tot registratie in Nederland woont of gaat wonen. Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. De wet regelt in artikel 19i van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de mogelijkheid voor ouders van een levenloos geboren kind om een akte van de burgerlijke stand te laten opmaken. Dat is een bijzondere akte, die zoveel mogelijk aansluit bij de geboorteakte van een kind. In de akte worden de volgende gegevens vermeld: de voornaam of voornamen en de geslachtsnaam van het kind, dag en zo mogelijk uur en minuut van geboorte, de geboorteplaats en het geslacht. Ook worden de gegevens van de ouders opgenomen en de gegevens van degene die aangifte heeft gedaan.

Hoe werkt het?

Het opmaken van de akte is niet afhankelijk is van de duur van de zwangerschap. Hierover is wel onduidelijkheid ontstaan, omdat de Wet op de Lijkbezorging een termijn voor de duur van de zwangerschap bepaalt in verband met de begraving of crematie van een levenloos geboren kind. De verplichting tot begraven of cremeren bestaat als het kind levenloos geboren wordt na een zwangerschap van 24 weken. Als een kind eerder levenloos wordt geboren, bestaat die verplichting niet. Deze termijn geldt uitsluitend in het kader van de Wet op de Lijkbezorging en speelt dus geen rol bij het opmaken van een akte van geboorte (levenloos).

Officiële erkenning

Onlangs is gebleken dat de werkwijze die door de Commissie is aangeraden onvoldoende bekend is, waardoor er ouders zijn die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om aangifte van een levenloos geboren kind te doen en daardoor ook niet in het bezit zijn gekomen van akte van geboorte (levenloos) van hun kind. Als ouders die dit betreft er alsnog prijs op stellen om de akte te krijgen, kunnen zij zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand. De akte als bedoeld in artikel 1:19i BW is een akte van de burgerlijke stand, die net als alle andere akten van de burgerlijke stand zoals de geboorteakte een officieel bewijs en daarmee ook een officiële erkenning vormt van het feit dat het kind ter wereld is gekomen.

bron: Rijksoverheid